Komisyonlar

Joomla! Kullanıcıları ve Geliştiricileri Derneği - Kurucu Yönetim Kurulu Komisyonları
 Görev  Üye İsmi

Organizasyon Komisyonu

Aytuğ Halil AKAR, Muhammed Enez AYDÜZ, Denis DULİÇİ

İletişim Komisyonu 

Enes ERTUĞRUL, Denis DULİÇİ, Dr. Ali Murat YILMAZ
Eğitim Komisyonu Uğur AYDIN, Aytuğ Halil AKAR
Teknik Komisyon Mahmut Onur DİMLİ, Muhammed Enez AYDÜZ, Aytuğ Halil AKAR

Joomla!® ismi Open Source Matters tarafından sınırlandırılmış bir lisans ile Birleşik Devletler ve diğer ülkelerde kullanılmaktadır. 
Joomla!® Derneği olan Joomla.org.tr'nin Joomla!® Projesi ya da Opensource Matters ile organik bağı bulunmamaktadır.